• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Porozumienie

12 września 2022 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy:

 

Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach prezentowanym przez:

1. dr hab. n. med. Oskara Kowalskiego, prof. SUM – Prorektora ds. Kształcenia Podyplomowego i Promocji Uczelni

2. mgr Monikę Wojtasik – Zastępcę Kwestora,

a

Miastem Katowice reprezentowanym przez:

mgr Marię Dłotko – Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach.

 

Przedmiotem Porozumienia jest nawiązanie współpracy Pomiędzy Uniwersytetem a Szkołą w zakresie:

1. podejmowania wspólnych działań prowadzących do poszerzenia wiedzy Uczniów Szkoły z zakresu medycyny i nauk o zdrowiu, w tym realizacja wspólnych projektów,

2. organizacja przez Uniwersytet na rzecz Szkoły przedsięwzięć skierowanych do Uczniów Szkoły w celu popularyzacji studiów na kierunkach realizowanych przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach  

3. promocji działań na rzecz popularyzacji środowiska akademickiego, twórczości naukowej oraz wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet,

4. umożliwia przystępowanie uczniów Szkoły do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku oraz innych projektów realizowanych przez Uczelnię i skierowanych do uczniów szkół średnich.

 

https://sum.edu.pl/