• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Terminy rekrutacji

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ

 

termin

wydarzenie

od 13 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r.

do godz.15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku, o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.

od 13 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r.

do godz.15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku, o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego, wraz z dokumentami.

04 czerwca 2024 r. (wtorek)

godz. 9.00

Sprawdzian predyspozycji językowych (pierwszy termin) dla kandydatów do klasy dwujęzycznej.

12 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie wyników sprawdzianu predyspozycji językowych (pierwszy termin).

18 czerwca 2024 r. (wtorek)

godz. 9.00

Sprawdzian predyspozycji językowych (drugi termin) dla kandydatów do klasy dwujęzycznej, którzy z przyczyn niezależnych* (*potwierdzonych zaświadczeniem) nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie.

4 lipca 2024 r.

Ogłoszenie wyników sprawdzianu predyspozycji językowych (drugi termin).

od 21 czerwca 2024 r. do 05 lipca 2024 r.

do godz.15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.

12 lipca 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 12 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024 r.

do godz. 15:00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

19 lipca 2024 r.

do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 23 lipca 2024 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia otrzymana uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania

do dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.