• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przyjmowanie dokumentów

Informacja dla kandydatów - przyjmowanie dokumentów

 

Z uwagi na ogłoszony przez CKE termin (3 lipca 2024r.) wydawania zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty zachęcamy do dostarczania kompletu dokumentów* uzupełniających wniosek w dniach 3 – 5 lipca 2024 r. Postępowanie rekrutacyjne może zostać podjęte dopiero po dostarczeniu kompletu dokumentów do szkoły pierwszego wyboru.

 

*Wymagane dokumenty:

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kserokopia poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej lub oryginał)

Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kserokopia poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej lub oryginał)

oraz (jeżeli dotyczy) kserokopia zaświadczenia (oryginał do wglądu) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej

3 lipca (środa): 12.00 – 15.00

4 lipca (czwartek): 9.00 – 15.00

5 lipca (piątek) 9.00 – 15.00