• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

klasa Id

Klasa objęta jest patronatem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Klasa o tym profilu od lat cieszy się dużą renomą w środowisku matematycznym naszego regionu i funkcjonuje w nim jako rozpoznawalna i ceniona marka.

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

grupa 1: matematyka, fizyka, język angielski (14 osób)

grupa 2: matematyka, fizyka, informatyka (14 osób)

 

W roku szkolnym 2024/25 otwieramy klasę tzw. „kwadratów”, w której realizować będziemy rozszerzony program matematyki i fizyki, z możliwością wyboru trzeciego rozszerzenia z języka angielskiego lub informatyki.

 

♠ W „kwadratach” można zdobywać wiedzę i umiejętności matematyczne w stopniu znacznie rozszerzonym - liczba godzin matematyki jest zwiększona w porównaniu do pozostałych klas.

♠ „Kwadraty” to doskonała oferta dla osób ambitnych, pragnących rzetelnie rozszerzać wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i informatyki lub języka angielskiego oraz uczestniczyć i odnosić sukcesy w olimpiadach i konkursach.

 

Obowiązkowe języki obce:

♠ język angielski oraz do wyboru język niemiecki lub język rosyjski

 

Drodzy absolwenci szkoły podstawowej

♠ Poza wiedzą podstawową zapoznacie się również z elementami matematyki wyższej.

♠ Wraz z nauczycielami będziecie w szkole tworzyć ośrodek popularyzacji matematyki przez corocznie organizowane sesje popularnonaukowe, znane pod nazwą „Spotkania z Matematyką”, w czasie których poza wykładami pracowników naukowych, referaty wygłaszają uczniowie naszej szkoły i szkół zaproszonych.

♠ Dzięki wspólpracy z Uniwersytem Jagiellońskim nasi uczniowie biorą udział w comiesięcznych warsztatach matematyczno - informatycznych, wykładach pracowników naukowych w/w uczelni, kilkoro uczniów jest objętych tutoringiem.

♠ Efektem wspópracy z Uniwersytetem Śląskim są ciekawe, kształcące wykłady pracowników naukowych, wzbogacające ofretę naszej szkoły.

♠ Swą wiedzę i umiejętności będziecie mogli skonfrontować z innymi, uczestnicząc w wielu olimpiadach i konkursach, m. in. Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Informatycznej, Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej, Olimpiadzie Statystycznej, Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH, „Kangurze Matematycznym”.

♠ Na stronie pracowni matematycznej www.mat.8lo.pl znajdziecie informacje o historii nauczania matematyki w VIII LO, bieżących wydarzeniach i sukcesach naszych uczniów.

♠ Lekcje fizyki odbywają się w doskonale wyposażonych pracowniach fizycznych z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych.

♠ Co dwa lata organizowane są Dni Fizyki – spotkania, na których wykładowcy i pracownicy wyższych uczelni dzielą się z nami swoimi osiągnięciami. Na Dni Fizyki możecie przygotować własne doświadczenia, prezentacje i programy komputerowe oraz zaprezentować je młodzieży szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego.

♠ Z projektami z fizyki realizowanymi przez naszych uczniów możecie się zapoznać na stronie pracowni fizycznej www.astrofiz.pl.

♠ Materiał realizowany na lekcjach informatyki obejmuje między innymi programowanie.

♠ Na lekcjach informatyki gruntownie przygotujesz się do egzaminu maturalnego – zdający osiągają wyniki znacznie powyżej średniej krajowej.

♠ W ramach rozszerzenia z języka angielskiego współpracujemy z American Corner, Instytutem Języka Angielskiego oraz Instytutem Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego.

♠ Szkoła szczyci się dużą liczbą olimpijczyków z matematyki. Ponad połowa wszystkich olimpijczyków z woj. śląskiego to uczniowie naszej szkoły. Nasi uczniowie są w gronie najwyżej notowanych laureatów olimpiad, reprezentują Polskę na zawodach międzynarodowych. Wyniki maturalne z matematyki i informatyki należą do najlepszych w kraju, co potwierdza coroczne badanie Edukacyjnej Wartości Dodanej

(https://cke.gov.pl/wskazniki-ewd/).