• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

klasa Ib

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

grupa 1: język angielski, matematyka, geografia (14 osób)

grupa 2: język angielski, matematyka, historia (14 osób)

 

W roku szkolnym 2024/25 otwieramy klasę, w której wszyscy uczniowie będą realizowali rozszerzony program nauczania z języka angielskiego i matematyki, a do wyboru pozostaje grupa z rozszerzeniem z geografii lub historii.

 

Obowiązkowe języki obce:

♠ język angielski oraz język hiszpański

 

Drodzy absolwenci szkół podstawowych,

♠ W ramach rozszerzenia z języka angielskiego współpracujemy z American Corner, Instytutem Języka Angielskiego oraz Instytutem Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego.

♠ W ciągu roku szkolnego organizujemy Dni Języka Angielskiego, Konkurs Piosenki Angielskiej.

♠ Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w Olimpiadzie Języka Angielskiego oraz licznych konkursach językowych, takich jak „Fox”, „Best in English”, „Discover Canada”, „Pokaż nam Język” itp.

♠ Wraz z nauczycielami uczniowie tworzą ośrodek popularyzacji matematyki przez corocznie organizowane sesje popularnonaukowe, znane pod nazwą „Spotkania z Matematyką”, w czasie których poza wykładami pracowników naukowych, referaty wygłaszają uczniowie naszej szkoły i szkół zaproszonych.

♠ Swą wiedzę i umiejętności będziecie mogli skonfrontować z innymi, uczestnicząc w wielu olimpiadach i konkursach.

♠ Na stronie pracowni matematycznej www.mat.8lo.pl znajdziecie informacje o historii nauczania matematyki w VIII LO, bieżących wydarzeniach i sukcesach naszych uczniów.

♠ Realizując rozszerzenie z geografii zdobędziesz wszechstronną wiedzę na temat środowiska naturalnego oraz zagadnień społeczno-ekonomicznych.

♠ Współpracujemy z Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

♠ W ramach zajęć uczniowie poznają w praktyce Systemy Informacji Geograficznej (GIS).

♠ Uczniowie realizujący rozszerzenie z historii przygotowują się do egzaminu maturalnego z historii, a także do udziału w olimpiadach i konkursach historycznych.

♠ Nauka nie polega na pamięciowym przyswajaniu dat i faktów, a raczej na holistycznym podejściu do wydarzeń z przeszłości i łączeniu ich z teraźniejszością.

♠ Rozszerzenie z historii uwzględnia jej interdyscyplinarne powiązania z muzyką, sztuką czy kinematografią.

♠ Zdana matura z historii rozszerzonej umożliwia studia na wielu ciekawych kierunkach takich jak politologia, dziennikarstwo, archiwistyka, prawo czy stosunki międzynarodowe.

♠ Klasa „b” cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży ze względu na szeroki wachlarz możliwości wyboru kierunku przyszłych studiów. Dobrze zdana matura z matematyki otworzy maturzystom drzwi większości szkół wyższych.