• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

klasa 0a - dwujęzyczna

Klasa dwujęzyczna z językiem niemieckim jako drugim językiem nauczania

 

Termin składnia dokumentów do klasy dwujęzycznej (wniosek i dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) upływa 29 maja 2024 r.

Kandydaci do klasy dwujęzycznej muszą przystąpić do sprawdzianu predyspozycji językowych (szczegółowe informacje i terminy podano w „Zasadach rekrutacji” oraz w "Test predyspozycji językowych".

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym (od 1 klasy):

matematyka, historia, język angielski

 

Język niemiecki – nauczany dwujęzycznie (od klasy „0”)

 

W roku szkolnym 2012/2013 została otwarta klasa dwujęzyczna z wykładowym językiem niemieckim. Dwujęzyczność oznacza, że nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim i niemieckim. Nauka w tej klasie trwa 5 lat. Rozpoczyna się w klasie „0”. Na tym etapie celem jest bardzo dobre opanowanie języka niemieckiego przez uczniów. W klasie „0” zajęcia z tego przedmiotu realizowane są w wymiarze 18 godzin tygodniowo.

 

Ideą klasy dwujęzycznej jest rozszerzenie kompetencji językowych uczniów tak, aby mogli podjąć studia na renomowanych uczelniach niemieckiego obszaru językowego oraz skutecznie radzili sobie na europejskim rynku pracy. Naszym celem jest osiągnięcie poziomu C1 (poziom zaawansowany).

W poprzednich latach nawiązaliśmy współpracę z Gimnazjum Kreuzgasse w Kolonii Uniwersytetem Technicznym w Chemnitz oraz Uniwersytetem Śląskim. Nasi uczniowie biorą udział w projekcie edukacyjnym „Roboschool”, w ramach którego doskonalą nie tylko umiejętności językowe, ale poszerzają wiedzę z zakresu matematyki i informatyki. Uczniowie regularnie uczestniczą również w wykładach i warsztatach językowych organizowanych przez Uniwersytet Śląski.

Egzamin DSD II

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klasy dwujęzycznej po raz pierwszy zdawali egzamin DSD II (Deutsches Sprachdiplom II) w naszym liceum. DSD II jest przeprowadzanym corocznie na całym świecie egzaminem państwowym potwierdzającym znajomość języka niemieckiego na poziomie B2/C1. Posiadanie dyplomu DSD II umożliwia studiowanie na każdym kierunku w krajach niemieckiego obszaru językowego bez konieczności zdawania egzaminu z języka. Poza tym może:

♠ zwolnić z lektoratu na uczelni wyższej,

♠ poświadczyć znajomość języka przy ubieganiu się o wyjazd na studenckie stypendium,

♠ zwiększyć szanse na rynku pracy w Polsce i Europie.

Egzamin DSD II uczniowie mogą zdawać bez konieczności wnoszenia jakiejkolwiek opłaty.

Nauka w klasie dwujęzycznej to nie tylko zajęcia w szkolnej ławce z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz metod nauczania, ale także możliwość uczestniczenia w licznych warsztatach językowych, kursach, wykładach i prezentacjach, wyjściach oraz wyjazdach językowych, m.in. w ramach programu DSD - https://8lo.pl/dla-uczniow/dsd-ii.