• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Patronka Szkoły

Maria Skłodowska urodziła się w Warszawie 7 listopada 1867r. Wzrastała w środowisku inteligencji polskiej. Rodzice byli pedagogami. Ojciec Władysław wykładał matematykę i fizykę w gimnazjach, matka Bronisława była przełożoną pensyj żeńskich. Maria była najmłodsza spośród rodzeństwa.

Maria Skłodowska-Curie

Wkrótce po śmierci Zofii – siostry – zmarła matka. Maria miała wtedy dziewięć lat i rozpoczynała szkolny okres życia. Skłodowska wstąpiła do gimnazjum rządowego, mieszczącego się na Krakowskim Przedmieściu. Ojciec pedagog oraz patriota umiał przeciwdziałać wpływom rosyjskiej szkoły. Dzieci edukowały się także w domu państwa Skłodowskich. Uczyły się historii, języka polskiego i literatury polskiej.

 

W gimnazjum Maria Skłodowska była bardzo pilną uczennicą. Od najmłodszych lat wykazywała zdolności w matematyce i naukach przyrodniczych. w wieku pietnastu lat ukończyła gimnazjum z wyróżnieniem. Następnie zaczęła się skrupulatnie przygotowywać do studiów. w większości uniwersytetów nie było możliwości studiowania dla kobiet. w roku 1891 Skłodowska wyjechała do Paryża, gdzie była także jej starsza siostra Bronisława. Studiowała matematykę oraz fizykę. Zamieszkała w bardzo skromnym pokoiku w jednej z kamienic.

 

Dwa lata później otrzymała tzw. Licencjat nauk fizycznych, a w 1894 nauk matematycznych. Rozpoczęła także prace eksperymentalno – badawcze w laboratorium profesora Lippmanna. w 1894 poznała Piotra Curie. w lipcu 1895r. pod Paryżem odbył się ślub Marii Skłodowskiej z Piotrem Curie. Skłodowska stała się w świetle prawa obywatelką francuską.

Gabriel Lippmann

Gabriel Lippmann

Jesienią 1897r. Rozpoczęła pracę doświadczalną, która miała być jej pracą doktorską. Tematem były mało zbadane, promieniowanie emitowane przez sole pierwiastka – uranu. Badania prowadzone nad uranem utwierdziły Marię Skłowską w przekonaniu, że istnieje jeszcze jeden, nie odkryty pierwiastek, którego promieniowanie jest większe niż samego uranu. Piotr Curie porzucił badania nad kryształami, którymi się dotąd zajmował i przyłączył się do pracy żony.

 

Po kilku miesiącach otrzymali substancję dużo silniejszą od tlenku uranu i w lipcu 1898 ogłosili odkrycie nowego pierwiastka chemicznego. Nowy pierwiastek został nazwany polonem na cześć kraju ojczystego Marii Skłodowskiej. w grudniu 1898r., Piotr i Maria Curie oświadczyli paryskiej Akademii Umiejętności, że odkryli kolejny nieznany pierwiastek chemiczny. Nazwali go radem, podobnie jak polon pierwiastek ten był silnie promieniotwórczy.

 

W roku 1903 Maria i Piotr Curie wspólnie z Henrykiem Becquerelem otrzymali prestiżową nagrodę Nobla za odkrycie zjawiska promieniotwórczości pierwiastków chemicznych. Już po śmierci męża Maria Skłodowska w 1911r. otrzymała kolejną nagrodę Nobla za zasługi w dziedzinie chemii.

Maria i Piotr Curie

Wieloletnie badania zjawiska promieniotwórczości miały olbrzymi wpływ na zdrowie uczonej. W dniu 4 lipca 1934r. w sanatorium Sancellemoz w Sabaudii Maria Skłodowska-Curie zmarłą zmorzona ciężką chorobą spowodowaną szkodliwym działaniem promieni chemicznych.

 

Jej ciało spoczęło obok Piotra Curie na cmentarzyku w Sceaux niedaleko Paryża. Podczas pogrzebu orszakowi żałobnemu towarzyszyli jedynie najbliżsi.