• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Majątek ruchomy szkoły

sprawie zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego

w VIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 99/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach  – po zasięgnięciu opinii Komisji ds. oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania (Komisja powołana Zarządzeniem nr 4/2023/2024 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach z 08 stycznia 2024 r.) – informuje, że:

 

VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, posiada zużyte składniki majątku ruchomego do zagospodarowania w drodze:

 

 • nieodpłatnego przekazania innej jednostce organizacyjnej miasta Katowice (jednostce budżetowej, zakładowi budżetowemu) na czas oznaczony, nieoznaczony lub bez obowiązku zwrotu, składniki majątku ruchomego zakwalifikowanego do zbędnego lub zużytego, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych;
 • darowizny składnika majątku ruchomego zakwalifikowanego jako zbędny lub użyty publicznym zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez inne organy niż miasto Katowice, publicznym szkołom wyższym, instytucjom kultury, uczniowskim klubom sportowym, stowarzyszeniom kultury fizycznej i działającym na rzecz młodzieży, osobom prawnym prowadzącym działalność charytatywną i społeczną lub innym jednostkom sektora finansów publicznych, jeżeli może być przez te podmioty wykorzystany w związku z realizacją ich zadań statutowych zgodnych z zadaniami miasta Katowice;
 • sprzedaży innym jednostkom lub osobom fizycznym.

 

Wnioski należy składać do dnia 18 marca 2024 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu) na adres:

e-puap: VIIILO_Katowice

VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, 40-097 Katowice, ul. 3 Maja 42.

 

W przypadku, gdy co najmniej dwa podmioty, będą zainteresowane tym samym składnikiem, w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski o nieodpłatne przekazanie, w drugiej kolejności wnioski o darowiznę, a następnie wnioski w sprawie nabycia.

 

Szczegółowych informacji dotyczących ogłoszenia udziela:

sekretariat szkoły  – tel. 32 253 94 32

 

- załącznik nr 1 - wykaz zużytego i zbędnego majątku ruchomego VIII Liceum Ogólnokształcącego

z Oddziałami Dwujęzycznymi m. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach– do likwidacji do pobrania

 

Dyrektor szkoły

Maria Dłotko

Pliki do pobrania

załacznik nr 1 wykaz zużytego i zbędnego majątku ruchomego
Pobierz