• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

EWD

EWD

Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) – jest przyrostem wiedzy i umiejętności ucznia w wyniku danego procesu dydaktycznego. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych miernikiem EWD jest wynik egzaminu maturalnego. Centralna Komisja Egzaminacyjna powołała zespół realizujący od 2010 projekt: Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD). Wyniki badań zespołu zamieszczone są na stronie: ewd.edu.pl. Jednym ze sposobów prezentacji wyników jest wykres tzw. „ elips maturalnych”. Najkorzystniejsza dla szkoły jest lokalizacja w prawej górnej ćwiartce układu. Oznacza ona, że uczniowie danej szkoły uzyskali wysokie wyniki maturalne z jednoczesnym wysokim przyrostem wiedzy. Poniżej przedstawiamy wykres dla VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach oraz pozostałych katowickich liceów na podstawie danych o egzaminie maturalnym z matematyki w latach 2020 – 2022: