• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

DSD II (Deutsches Sprachdiplom II)

DSD II (Deutsches Sprachdiplom II) jest odbywającym się corocznie na całym świecie egzaminem państwowym opartym na standardach europejskich, potwierdzającym znajomość języka niemieckiego na poziomie B2/C1 (zgodnie z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego). Egzamin ten jest wspólnym przedsięwzięciem rządu federalnego i krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec.

 

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klasy dwujęzycznej naszego liceum po raz pierwszy mogli zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności językowe podczas egzaminu DSD II.

 

Egzamin składa się z dwóch części, obejmujących cztery kompetencje językowe:

 

1. ustnej (mündliche Kommunikation),

składającej się z wieloaspektowej wypowiedzi na zadany temat, omówienia wybranego wcześniej zagadnienia oraz prezentacji multimedialnej;

 

2. pisemnej (schriftliche Kommunikation),

obejmującej sprawność rozumienia tekstu czytanego, słuchania oraz rozbudowaną pracę pisemną (analiza tekstu, grafiki oraz rozprawka).

 

Przygotowania do egzaminu realizowane są w ramach zajęć lekcyjnych w klasach dwujęzycznych jako projekt dla szkół sieci PASCH. Egzamin dla uczniów uczestniczących w projekcie jest bezpłatny.

 

Posiadanie dyplomu DSD II umożliwia m.in. podjęcie studiów w krajach DACH (niemieckojęzycznych) bez konieczności zdawania egzaminu językowego.

Obóz językowy nad Morzem Bałtyckim dla uczniów klas dwujęzycznych

Pięć narodów – jeden język – czy to w ogóle jest możliwe? 48 uczniów i uczennic z krajów nadbałtyckich: Estonii, Litwy, Łotwy, Polski i Szwecji – spotkało się w ramach wymiany językowej i kulturowej. Pod hasłem „Młodzież w regionie Morza Bałtyckiego” spędzili pięć dni w miejscowości Nieporęt, przygotowując się do egzaminu językowego DSD II. Jest to doskonały przykład tego, jak język niemiecki łączy i buduje mosty.

Obóz językowy w Wiśle

W związku ze zbliżającym się egzaminem językowym DSD II klasa 3a w dniach od 10 do 13 października 2023 r. uczestniczyła w obozie językowym w Wiśle, finansowanym przez Centralę Szkolnictwa Zagranicznego w Niemczech – organizatora egzaminu. Oprócz intensywnych zajęć językowych każdego dnia, na których ćwiczono poszczególne części egzaminu, przeprowadzono pokazowy egzamin ustny. Nie zabrakło również czasu na integrację i zwiedzanie okolicznych atrakcji: uczniowie objechali okolice Wisły w „Ciuchci Martusi” oraz zwiedzali Cieszyn. Odbyło się także tradycyjne pieczenie kiełbasek przy ognisku. Był to bardzo pomocny wyjazd w gorącym okresie przygotowań do egzaminu i mamy nadzieję, że zaowocuje jego dobrymi wynikami.

Sukces klasy 3a na egzaminie DSD II (Deutsches Sprachdiplom II)

Mijający rok szkolny był okresem wytężonej pracy dla klasy 3a, która zmierzyła się z egzaminem z języka niemieckiego DSD II. W listopadzie uczniowie stanęli przed wyzwaniem egzaminu pisemnego, natomiast w styczniu zdawali część ustną. W obu częściach poradzili sobie świetnie, co zaowocowało bardzo dobrymi wynikami w zakresie wszystkich sprawności językowych: słuchania ze zrozumieniem, czytania, pisania i mówienia. Uczniowie otrzymają dyplom potwierdzający umiejętności językowe na poziomie B2/C1. Posiadanie takiego dyplomu umożliwia podjęcie studiów w krajach niemieckojęzycznych bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu językowego. Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów związanych z językiem niemieckim.