• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Opieka medyczna

Dyrektor Szkoły informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną uczniom na poniższych zasadach:

 1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka szkolna;
 2. Harmonogram pracy pielęgniarki szkoły znajduję się w zakładce godziny pracy na stronie głównej;
 3. Pielęgniarka szkolna obejmuje uczniów profilaktyczną opieką zdrowotną w środowisku nauczania i wychowania w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej obejmujących:.
  1. udzielanie pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, zachorowaniach lub zatruciach u uczniów;
  2. udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej;
  3. współpracę z dyrektorem szkoły, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem oraz rodzicami;
  4. doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów i warunków sanitarnych w szkole.
 4. Opieka zdrowotna świadczona przez pielęgniarkę szkolną sprawowana będzie w przypadku braku pisemnego sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów - pliki do pobrania.

Pliki do pobrania

sprzeciw wobec profilaktycznej opieki zdrowotnej świadczonej przez pielęgniarkę szkolną pełnoletniego ucznia
Pobierz
sprzeciw rodziców, opiekunów wobec profilaktycznej opieki zdrowotnej świadczonej przez pielęgniarkę szkolną małoletniego ucznia
Pobierz