• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Terminy składania dokumentów i załączniki do pobrania

Dokumenty dotyczące uzyskania wszelkiego rodzaju świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły lub przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły.

Skany i kserokopie wniosków nie będą rozpatrywane.

 

Terminy składania dokumentów:

do 25 maja każdego roku;

Wniosek o dofinansowanie wypoczynku pracownika / emeryta (do wczasów pod "gruszą") załącznik nr 6

wraz z:

1. oświadczeniem o dochodach pracownika/emeryta - załącznik nr 3

2. zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczeniem o numerze rachunku bankowego - załącznik nr 8

3. wniosek o przyznanie dof z ZFŚS dla dziecka - załącznik nr7

4. upoważnienie do naliczenia ulgi podatkowej

 

do 25 października każdego roku;

1. wniosek o dofinansowanie wypoczynku pracownika / emeryta (do wypoczynku świątecznego) - załącznik nr 6

 

 

do 10 grudnia każdego roku:

Wniosek o zapomogę zdrowotną dla nauczycieli z art. 72 KN (z orzeczeniem lekarskim i fakturami lekarskimi.

Pliki do pobrania

wniosek nauczyciela o zapomogę zdrowotną
Pobierz
załącznik nr 3 - oświadczenie pracownika, próg dochodu
Pobierz
załącznik nr 6 - wniosek o dofinansowanie wypoczynku pracownika/emeryta
Pobierz
załącznik nr 8 - upoważnienia, dane osobowe, rachunek bankowy
Pobierz
załącznik nr7 - wniosek o przyznanie dof z ZFŚS dla dziecka
Pobierz
Upoważnienie do naliczenia ulgi podatkowej
Pobierz