• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przyjęcia do pracy - dokumenty

Osoba zatrudniająca się w VIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach powinna złożyć:

 

 • załączniki obowiązkowe:  od 1 do 9, 11, 16, 17, 

 

 • załączniki opcjonalne:

10 – tylko w przypadku, gdy ulga podatkowa ma być zastosowana w VIII LO Katowice;

12 – tylko w przypadku wychowywania dziecka do 14 lat;

13 - tylko w przypadku rezygnacji z PPK;

14 - tylko w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie PPK dla osób w wieku 55 - 69;

15 – wskazanie już zawartej umowy o prowadzenie PPK;

 

W przypadku nauczyciela obowiązkowo aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego, informacja o sposobie pozyskania wyciągu z KRK pod adresem: https://katowice.so.gov.pl/krajowy-rejestr-karny,m,m2,223,221 .

Pliki do pobrania

1. kwestionariusz osobowy
Pobierz
2. oświadczenie pracownika o niekaralności
Pobierz
3. oświadczenie o rachunku bankowym
Pobierz
4. oświadczenie o monitoringu wizyjnym
Pobierz
5 .oświadczenie o rencie emeryturze
Pobierz
6. oświadczenie o podwyzszonych kosztach
Pobierz
7. oświadczenie do celów podatkowych
Pobierz
8. oświadczenie o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym
Pobierz
9. oświadczenia pracownika - różne
Pobierz
10. druk PIT-2 - ulga podatkowa
Pobierz
11. zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych
Pobierz
12 .oświadczenie pracownika o wychowywaniu dziecka do 14 lat
Pobierz
13. deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK
Pobierz
14. wniosek o zawarcie umowy PPK 55-69_lat
Pobierz
15. oświadczenie pracownika o zawartych umowach PPK
Pobierz
16. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Pobierz
17. oświadczenie nauczyciela dotyczące naliczenia dodatku za wysługę lat
Pobierz