Wydawanie zaświadczeń

  • Zaświadczenia związane z pobieraniem nauki przez ucznia wydawane są
    w sekretariacie szkoły. 
  • Zaświadczenia wydawane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
wytworzenie informacji 01. 02. 2011 – M. Adamek
udostępnienie informacji 01 .02. 2011 – M. Adamek

 


Skip to content