Uzyskiwanie informacji publicznych nieudostępnionych w BIP

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zmianami) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek, a informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej znajduje się w zakładce „Druki do pobrania”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wytworzenie informacji 07. 02. 2012 – M. Adamek
udostępnienie informacji 07 .02. 2012 – M. Adamek