Rekrutacja

 

Rekrutacja do szkoły przeprowadzana jest na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2019 poz. 1481 z późn.  zm.),
  • Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

  Rekrutacja przeprowadzana jest w elektronicznym systemie rekrutacji scentralizowanej.

Oferta szkoły oraz zasady rekrutacji dostępne są pod adresami linków:    

http://8lo.pl/zasady-rekrutacji/ 

http://8lo.pl/4520-2/
wytworzenie informacji 25. 05. 2012 – M. Adamek
aktualizacja informacji 20. 02. 2014 – M. Adamek
udostępnienie informacji 25 .05. 2012 – M. Adamek