Rejestry, ewidencja, archiwa

W Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Katowicach prowadzone są następujące ewidencje, rejestry i archiwa:

 • księgę uczniów
 • ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości i ich duplikatów,
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów,
 • ewidencję akt osobowych pracowników,
 • księgę kontroli wewnętrznej,
 • księgi protokołów Rady Pedagogicznej
 • księgi arkuszy ocen,
 • księgi inwentarzowe,
 • księgę kontroli sanitarnych,
 • księgę druków ścisłego zarachowania,
 • rejestr zamówień publicznych i remontów,
 • rejestr zarządzeń wewnętrznych,
 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr stypendiów socjalnych,
 • rejestr protokołów pokontrolnych,
 • rejestr wyjść i wycieczek szkolnych,
 • rejestr wypadków słuchaczy i pracowników,
 • rejestr wniosków, aktów nadania i zaświadczeń – awans zawodowy nauczycieli,
 • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • szkolną składnicę akt.

 

 

 

 

 

 

wytworzenie informacji 01. 02. 2011 – M. Adamek
udostępnienie informacji 01 .02. 2011 – M. Adamek