Przyjmowanie i załatwianie spraw oraz ePUAP

  • Sekretariat Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Katowicach przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów oraz wydaje zaświadczenia.

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw od poniedziałku do piątku w godz. od 730 – 1530.

  • Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego. 
  • Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres:

VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. 3 Maja 42
40-097 Katowice

  •  Sprawy mogą być także załatwiane pocztą elektroniczną pod adresem:    sekretariat@8lo.pl

 

 

ePUAP_logo

 

–         W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP oraz podpisanie dokumentu elektronicznego  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP,

–          Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

–          Załączniki dodawane do pism mogą być w następujących formatach: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml

 

 

 

wytworzenie informacji 03. 09. 2012 – M. Adamek
udostępnienie informacji 03 .09. 2012 – M. Adamek


Skip to content