Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Katowicach znajduje się na stronie szkoły: http://8lo.pl/index.c.php?action=dzial&nr=38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wytworzenie informacji 29. 08. 2013 – M. Adamek
udostępnienie informacji 02 .09. 2013 – M. Adamek