Nasze strony internetowe

Strona internetowa szkoły:    http://8lo.pl
Pracownia matematyki:    http://www.mat.8lo.pl/
Pracownia fizyki:    http://www.astrofiz.pl/
Uczniowski Klub Sportowy „Pik”:    http://www.ukspik.8lo.pl/main.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
wytworzenie informacji 07. 02. 2011 – M. Adamek
udostępnienie informacji 07 .02. 2011 – M. Adamek