Majątek

  • Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego, jako jednostka organizacyjna Miasta Katowice.
  • Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice. Szkoła nie posiada osobowości prawnej.
  • Dyrektor szkoły sprawuje trwały zarząd na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ul. 3-Maja 42 o powierzchni 3600m2. Wymienioną nieruchomość stanowi działka nr 9 zapisana w księdze wieczystej KW 41440, zaznaczona na mapie 6 (obręb Śródmieście-Załęże). Na nieruchomości znajduje się budynek 3/4 kondygnacyjny murowany, podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 3871 m2 (powierzchnia użytkowa 3871m2), powierzchnia zabudowy 1413,4 m2 i kubaturze 24321 m3, urządzone boisko szkolne.

 Baza szkoły:

Szkoła posiada 29 sal dydaktycznych: w tym 22 sale lekcyjne oraz 6 pracowni
z zapleczem  i 1 bez zaplecza.

-         Pracownia biologiczna: 1

-         Pracownia fizyczna: 2

-         Pracownia językowa: 1

-         Pracownia geograficzna: 1

-         Pracownia komputerowa: 2

-         Pracownia matematyczna: 3

-         Sala gimnastyczna z siłownią: 1

-         Sala katechetyczna: 1

-         Gabinet medyczny: 1

-         Gabinet pedagoga: 1

-         Bufet: 1

 

 
wytworzenie informacji 01. 02. 2011 – M. Adamek
udostępnienie informacji 01 .02. 2011 – M. Adamek