Duplikaty świadectw

 

 

  • Wzór wniosku o wydanie duplikatu świadectwa znajduje się w zakładce „Druki do pobrania”.

Uwaga!

 Świadectwa i duplikaty świadectw, które będą używane w obrocie prawnym za granicą wymagają legalizacji przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.

 

Informacja o sposobie legalizacji:  

Karta nr 4b ” Uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

na stronie:

http://bip.kuratorium.katowice.pl/index.php/zalatwianie-spraw/kartyinformacyjne-zalatwianie-spraw/karta-nr-4b-uwierzytelnienie-dokumentow-przeznaczonych-do-obrotu-prawnego-z-zagranica/

 

 

 

Świadectwa dojrzałości uzyskane do roku 2004 włącznie :

Duplikaty tych świadectw dojrzałości, które uzyskane były do roku 2004 włącznie wystawia szkoła.

  • Duplikaty świadectw wydawane są na pisemny wniosek absolwenta.
  • Koszt wydania duplikatu świadectwa wynosi 26 zł. – dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Dane do wpłaty/przelewu: 

konto: VIII Liceum Ogólnokształcące w Katowicach
PKO BP
12 1020 2313 0000 3102 0515 6437
tytułem: za duplikat świadectwa szkolnego … (np. Jana Nowaka, kl.4k)

  • Wzór wniosku o wydanie duplikatu świadectwa znajduje się w zakładce „Druki do pobrania”.

Świadectwa dojrzałości uzyskane od roku 2005 :

Duplikaty świadectw dojrzałości oraz aneksów do świadectw dojrzałości, uzyskanych począwszy od roku 2005 wystawia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie.

Kontakt:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
ul. Mickiewicza 4
43-600 Jaworzno
tel. 32 616 33 99, 32 616 28 14, 32 752 00 44, 32 752 02 90, 32 752 02 93, 32 752 03 88.

Wniosek o wydanie duplikatów świadectw/zaświadczeń do pobrania pod adresem linku  http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/wnioski-i-druki

 

Świadectwa ukończenia szkoły :

Duplikaty świadectw ukończenia szkoły  wystawia szkoła:

  • Duplikaty świadectw wydawane są na pisemny wniosek absolwenta.
  • Koszt wydania duplikatu świadectwa wynosi 26 zł. – dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Dane do wpłaty/przelewu:

konto: VIII Liceum Ogólnokształcące w Katowicach PKO BP 12 1020 2313 0000 3102 0515 6437 tytułem: za duplikat świadectwa szkolnego … (np. Jana Nowaka, kl.4k)

  • Wzór wniosku o wydanie duplikatu świadectwa znajduje się w zakładce „Druki do pobrania”.

 

wytworzenie informacji 25. 05. 2012 – M. Adamek
udostępnienie informacji 25 .05. 2012 – M. Adamek


Skip to content