Duplikaty legitymacji szkolnych

  • Duplikat legitymacji szkolnej wydawany jest na pisemny wniosek, kierowany do dyrektora szkoły.
  • Do wniosku należy dołączyć:

–  1 aktualną fotografię legitymacyjną

–  dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – aktualnie
wynosi ona 9 zł.

Dane do wpłaty/przelewu:

konto: VIII Liceum Ogólnokształcące w Katowicach
PKO BP
12 1020 2313 0000 3102 0515 6437
tytułem: za duplikat legitymacji szkolnej … (np. Jana Nowaka, kl.4k)

 

wytworzenie informacji 25. 05. 2012 – M. Adamek
udostępnienie informacji 25 .05. 2012 – M. Adamek

 


Skip to content