Dokumenty

Głównymi dokumentami szkoły są:

  • Statut
  • Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO)
  • Przedmiotowy System Oceniania (PSO)
  • Koncepcja Pracy Szkoły – Polityka jakości

 

 

 

 

 

 

 

 

wytworzenie Informacji 01. 02. 2011-M. Adamek
udostępnienie Informacji 01 .02. 2011 – M. Adamek
ostatnia aktualizacja – 31. 08. 2013 – M. Adamek

 


Skip to content