Statut

Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im Marii Skłodowskiej – Curie w Katowicach znajduje się na stronie internetowej  szkoły:  

 http://8lo.pl/files/Statut_tekst_ujednolicony_2013.pdf

 

 

 

 

 

 

 
wytworzenie informacji 29. 08. 2013 – M. Adamek
udostępnienie informacji 02 .09. 2013 – M. Adamek