Status prawny

Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Katowicach działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz Uchwały nr Uchwały nr XLVII/617/02 Rady Miasta Katowice  z dnia z dnia 25 marca 2002 r.

Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Katowice, niemającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wytworzenie informacji 01. 02. 2011 - M. Adamek
udostępnienie informacji 01 .02. 2011 – M. Adamek