Status prawny

Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Katowicach działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1481 z późn. zm.), Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLVII/617/02 Rady Miasta Katowice  z dnia z dnia 25 marca 2002 r.

Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Katowice, niemającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wytworzenie informacji 01. 02. 2011 – M. Adamek
udostępnienie informacji 01 .02. 2011 – M. Adamek

 


Skip to content