Mapa BIP

 

Podstawowe informacje o szkole

Przedmiot działania, kompetencje

Struktura organizacyjna

Status prawny

Majątek

Dokumenty

 • Statut
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania
 • Przedmiotowy System Oceniania
 • Koncepcja pracy szkoły – Polityka Jakości

Rejestry, ewidencja, archiwa

Przyjmowanie i załatwianie spraw

 • Rekrutacja
 • Duplikaty świadectw
 • Duplikaty legitymacji szkolnych
 • Wydawanie zaświadczeń

Ogłoszenia

 • Przetargi
 • Nabór kandydatów na wolne stanowiska

Ewaluacja

Kontrole

Uzyskiwanie informacji publicznych nieudostępnionych w BIP

Inne informacje

Nasze strony internetowe

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Pliki do pobrania

 • Wzór wniosku o wydanie duplikatu świadectwa
 • Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
 • ZFŚS – załącznik nr3_oświadczenie pracownika_próg dochodu
 • ZFŚS – załącznik nr4_umowa w sprawie pożyczki mieszkaniowej
 • ZFŚS – załącznik nr5_wniosek o udzielenie pożyczki mieszkaniowej
 • ZFŚS – załącznik nr6_wniosek o dofinansow. wypoczynku pracownika_emeryta_wczasy pod gruszą
 • ZFŚS – załącznik nr7_ wniosek o przyznanie dofinansowania z ZFŚS dla dziecka
 • ZFŚS – załącznik nr8_wniosek o dofinansowanie wypoczynku pracownika_emeryta

Redakcja BIP

Instrukcja korzystania z BIP

Archiwum informacji

Historia zmian

Mapa BIP


Skip to content