Struktura organizacyjna

Organami VIII liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Katowicach są:

1. Dyrektor szkoły.
2. Rada Pedagogiczna.
3. Rada Rodziców.
4. Samorząd Uczniowski.

Kompetencje tych organów zawarte są w statucie szkoły.

Szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w systemie klasowo – lekcyjnym. Lekcja trwa 45 minut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
wytworzenie informacji 01. 02. 2011 – M. Adamek
udostępnienie informacji 01 .02. 2011 – M. Adamek


Skip to content