Archiwum informacji

Data: 2012-08-24 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-roboty budowlane-naprawa kotła    http://bip.8lo.pl/bip_stary/remont_kotla.pdf

Data: 2012-08-06 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty-kocioł  http://bip.8lo.pl/bip_stary/Kociol_wybor_oferty.pdf

Data: 2012-07-04 Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane – kotły   http://bip.8lo.pl/bip_stary/OgKotly.pdf

Data: 2012-07-04 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  http://bip.8lo.pl/bip_stary/SIWZKotly.pdf

Data: 2012-08-06 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-roboty budowlane-wymiana okien   http://bip.8lo.pl/bip_stary/Okna_roboty_budowlane.pdf

Data: 2012-07-12 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty   http://bip.8lo.pl/bip_stary/wybor_okna.pdf

Data: 2012-06-22 Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane   http://bip.8lo.pl/bip_stary/Ogloszenie215668.pdf

Data: 2012-06-22 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  http://bip.8lo.pl/bip_stary/SIWZ215668.pdf

Data: 2012-07-04 Ogłoszonie o udzieleniu zamówienia   http://bip.8lo.pl/bip_stary/remontbudynku/ouz233682.pdf

Data: 2012-06-22 Zamknięcie przetargu171484   http://bip.8lo.pl/bip_stary/remontbudynku/Zamkniecie_przetargu171484.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane   http://bip.8lo.pl/bip_stary/remontbudynku/Ogloszenie.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  http://bip.8lo.pl/bip_stary/remontbudynku/SIWZ.pdf

Wzory umów   http://bip.8lo.pl/bip_stary/remontbudynku/Wzory_umow_zal_6.pdf

Przedmiary   http://bip.8lo.pl/bip_stary/remontbudynku/Przedmiary_zal_7.pdf

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)  http://bip.8lo.pl/bip_stary/remontbudynku/STWiOR.pdf

Załączniki w formie elektronicznej  http://bip.8lo.pl/bip_stary/remontbudynku/zalaczniki_w_wersji_edytowalnej.doc   

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko – głównego księgowego w VIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach

 W trakcie procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko w VIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach wyłoniono osobę do zatrudnienia:

Pani Teresa Marzec – zamieszkała w Katowicach

 Uzasadnienie wyboru:

 Pani Teresa Marzec: Spełniła kryteria wymagane do pracy na stanowisku głównego księgowego w VIII Liceum Ogólnokształcącym. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością aktów prawnych związanych z rachunkowością jednostki, zasad: kontroli zgodności operacji finansowych, kompletności i rzetelności dokumentacji dot. operacji finansowych, opracowania planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki oraz prowadzenia ewidencji finansowo-księgowych. Kandydatka spełnia wszystkie podstawowe i dodatkowe kryteria nabor

Anna Dziedzic,  Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego   z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach

Katowice, 20 listopada 2014r.

Wyniki naboru na wolne stanowisko – starszego referenta w VIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach

 W trakcie procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko w VIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach wyłoniono osobę do zatrudnienia:

Pani Anna Marzec – zamieszkała w Katowicach

Uzasadnienie wyboru: Pani Anna Marzec:

            Spełniła kryteria wymagane do pracy na stanowisku starszego referenta w VIII Liceum Ogólnokształcącym. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością aktów prawnych dotyczących oświaty, struktury zatrudnienia w placówce oświatowej i zasad wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pani Anna Marzec biegle posługuje się programami biurowymi (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny). Kandydatka otrzymała najwyższą ilość punktów, spełniając wszystkie podstawowe i dodatkowe kryteria naboru.

Anna Dziedzic, Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach

Katowice, 20 listopada 2014r.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO: GŁÓWNY KSIĘGOWY
w VIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach

 

      

            Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko urzędnicze do następnego etapu zakwalifikowała się następująca kandydatka, spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Teresa Marzec                     zam.  w Katowicach

Anna Dziedzic, Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach

Katowice, 17.11.2014r.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO: STARSZY REFERENT

w VIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach 

            Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko urzędnicze do następnego etapu zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

  1. Anna Marzec                       zam.  w Katowicach
  2. Alicja Wojtyczka               zam.  w  Mysłowicach

Anna Dziedzic, Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach

Katowice, 17.11.2014r.

 

 

 

 

 

 

 

ostatnia aktualizacja 21. 11. 2014 – M. Adamek

 


Skip to content