Instrukcja korzystania z BIP

**  Do nawigacji po Biuletynie Informacji Publicznej służy Spis treści (menu przedmiotowe).
Jest on podzielone na tematy, które występują samodzielnie lub grupują informacje uzupełniające, będące rozwinięciem tematów.  Informacje uzupełniające umieszczone są pod tematami a od tematów wyróżnione są wcięciem.
Po wskazaniu kursorem myszy na nazwę tematu lub informacji uzupełniającej, kursor przyjmuje kształt dłoni a naciśnięcie lewego klawisza myszy (przy standardowych ustawieniach myszy) powoduje wyświetlenie się żądanych informacji w głównym oknie przeglądania, na lewo od Spisu treści.

**  Informacje wyświetlające się w głównym oknie przeglądania mogą zawierać linki (czyli połączenia) do innych stron internetowych. W tym przypadku wskazanie linku kursorem myszy spowoduje przyjęcie przez kursor kształtu dłoni a naciśnięcie lewego przycisku myszy pozwoli przejść do żądanej informacji udostępnionej na innej stronie internetowej.  Udostępnione informacje można wydrukować lub zapisać na wybranym nośniku lub dysku. Aby Wydrukować wybrany tekst należy go najpierw skopiować (zaznaczyć tekst, np. przy pomocy myszki elektronicznej i wybrać opcję “Edycja: Kopiuj” lub jednocześnie nacisnąć kombinację klawiszy CTRL, C) a następnie wkleić do arkusza wybranego programu edytorskiego, typu Word, Notatnik itp. (przez opcję “Edycja: Wklej” lub przy pomocy jednoczesnego naciśnięcia kombinacji klawiszy CTRL, V).

**  Dokumenty specyficzne, takie jak treść niektórych aktów szkolnych, protokoły, dokumenty przetargowe lub niektóre ogłoszenia zapisane są w postaci plików o rozszerzeniu pdf.

W celu ich odczytania na komputerze powinien być zainstalowany program Acrobat Reader. Jest to darmowy program dostępny w internecie pod adresem: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Wydruk tych dokumentów możliwy jest z programu Acrobat Reader – przez kliknięcie ikonki drukarki na pasku zadań u góry.

**  Oprócz menu przedmiotowego na stronie głównej BIP znajduje się wyszukiwarka, która umożliwia odnalezienie informacji zawierającej słowo lub frazę wpisaną w okienku.

** Zmiany wielkości czcionek na stronie BIP dokonuje się przez jednoczesne naciśnięcie kombinacji klawiszy:  Ctrl+ (plus) –  dla powiększenia  lub Ctrl- (minus)  – dla zmniejszenia.
wytworzenie informacji 01. 02. 2011 – M. Adamek
udostępnienie informacji 01 .02. 2011 – M. Adamek

 


Skip to content