Podstawowe informacje o szkole

VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Katowicach
 strona szkoły:   http://www.8lo.pl                   
strona główna BIP:      http://www.bip.gov.pl/subjects/33275,VIII+Liceum+Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce+z+Oddzia%C5%82ami+Dwuj%C4%99zycznymi+im.+Marii+Sk%C5%82odowskiej-Curie+w+Katowicach.html            
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 ePUAP_logo
strona główna ePUAP: http://epuap.gov.pl   

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:

 http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Pismo+ogolne+do+podmiotu+publicznego

 • W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP oraz podpisanie dokumentu elektronicznego  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP,
 •  Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 •  Załączniki dodawane do pism mogą być w następujących formatach: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml
adres skrytki ePUAP:  /VIIILO_Katowice/skrytkaESP
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 • charakter szkoły:  publiczna
 • typ szkoły:   ponadgimnazjalna – liceum ogólnokształcące
 • Dyrektor:  mgr Anna Dziedzic
 • Wicedyrektor:  mgr Maria Dłotko
 •  ADRES:
ul. 3 Maja 42 40-097 Katowice
woj. śląskie powiat  Miasto Katowice
 • Tel / fax: 32/25 39 432
 • Król: 000722489
 • NIP: 634-19-11-734

 

wytworzenie informacji 01. 02. 2011 –M. Adamek
udostępnienie informacji 01 .02. 2011 – M. Adamek
ostatnia aktualizacja 04. 06. 2012 – M. Adamek